עברנו למשרדינו החדשים
ברח' דם המכבים 35
לסגור
פרופיל חברה

פרופיל חברה

מנהלת אופק הוקמה בשנת 2014 כגוף מקצועי אשר פועל לפיתוח הפארק הטכנולוגי ומרכז עינב והפיכתם למרכזים מובילים בתחומי העסקים, המסחר תעשייה מתקדמת וטכנולוגיה חדשנית תוך מימוש הפוטנציאל של המרכזים לצורך הגברת התרומה והצמיחה הכלכלית והתעסוקתית של העיר.

המנהלת פועלת גם לפיתוח וקידום פרויקטים ויוזמות בשטחי המסחר והתעסוקה של העיר ונכסיה לרווחת תושבי העיר ולתועלתם.

בכלל זה פועלת המנהלת לקידום, תכנון ופיתוח פארקים עירוניים ופרויקטים בתחום הבניה והתשתיות בפרויקטים ציבוריים, מנהלת את נכסי העירייה ומסייעת בקידום וניהול יוזמות עירוניות, ממשלתיות ופרטיות וכל זאת מתוך מטרה לקדם את רווחת תושבי העיר.

תחומי האחריות של המנהלת כוללים בין השאר בקרה ופיקוח אחר הנחיות התכנון בשיתוף עם אגף הנדסה ומהנדס העיר, פיתוח תשתיות ושטחים ציבוריים, הקמת מערכי חנייה ותפעולם, יזמות מקומות לרווחת דיירי הפארק הטכנולוגי ומרכז עינב, אחזקה ותחזוקה של תשתיות, ניקיון ותברואה בשטחים ציבוריים וכן אחזקה שוטפת כגון שילוט וריהוט, וגינון שטחים ציבוריים.