עברנו למשרדינו החדשים
ברח' דם המכבים 35
לסגור

חוברת הנחיות לריהוט בשדרות המע"ר


    

להלן הקישור לחוברת הנחיות להצבת ריהוט רחוב לאורך שדרות המע"ר בעיר מודיעין מכבים רעות.

לחוברת מצורף קובץ של תשריטים מפורטים לכל אזור.

יש לפעול אך ורק על פי ההנחיות המפורטות בקובץ, בדגש על סוג הריהוט המוצב.

 

בכל בקשה להצבת ריהוט אשר אינו  מופיע בחבורת המצ"ב ולדעת בעל העסק מהווה ריהוט אדריכלי מיוחד,

יש לפנות למנהלת אופק בבקשה לאישור הריהוט מראש, ובכתב.

הבקשה תידון אל מול הגורמים המקצועיים של עיריית מודיעין מכבים רעות ותשובה תימסר למבקש בכתב.