עברנו למשרדינו החדשים
ברח' דם המכבים 35
לסגור
פרופיל חברה

חופש המידע

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

מנהלת אופק מודיעין מכבים רעות
הממונה על העמדת מידע לציבור מדווח מדי שנה לפי תקנות חוק חופש המידע