עברנו למשרדינו החדשים
ברח' דם המכבים 35
לסגור
ניהול ואחזקה

נכסי עירייה