עברנו למשרדינו החדשים
ברח' דם המכבים 35
לסגור

מכרז פומבי 10/2021 לקבלת זיכיון להפעלה מסחרית של שטח בבית ההנדסה במע"ר


    

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ

מכרז פומבי מס` 10/2021 לקבלת זיכיון להפעלה מסחרית של שטח בבית ההנדסה במע"ר בעיר מודיעין מכבים רעות 


מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון להפעלה מסחרית של שטח בבית ההנדסה במע"ר בעיר מודיעין מכבים רעות.

1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח` דם המכבים 35 מבנה ההנדסה במע"ר, בעיר מודיעין מכבים רעות, החל מיום שלישי בתאריך 21/12/2021 תמורת 500 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

2. חוברת המכרז תעלה לעיון באתר מנהלת אופק ובאתר עיריית מודיעין מכבים רעות בתאריך 14/12/2021.

3.  בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

4.  משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים ראשון עד חמישי ` מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טלפון  08-9955655, פקס  08-9955544.

5. ישיבת הבהרות תיערך ביום ג` בתאריך 28/12/2021 בשעה 13:00 במשרדי מנהלת אופק בכתובת שלעיל. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

6. את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום רביעי בתאריך 29/12/2021 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

7.המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום שלישי בתאריך 11/01/2022 בשעה 14:00.
 
גלי בר ניר- סמנכ"ל מנהלת אופק