עברנו למשרדינו החדשים
ברח' דם המכבים 35
לסגור
פרופיל חברה

דירקטוריון החברה

משנה למנכ"ל עיריית מודיעין
ומ"מ מקום יו"ר הדירקטוריון

מנהלת אגף מבני ציבור
עיריית מודיעין מכבים רעות

גזברות עיריית מודיעין מכבים רעות